visies en ideeën

Sommige klantvragen leiden bij ons en in onze netwerk-jas tot discussies en theorieën, onderzoekjes en probeersels – en vervolgens tot concrete visies en ideeën over bepaalde zaken. Bijvoorbeeld:


1.    't Idee!-retailvisie: de positionering & branding van winkelcentra 

Onze visie op het definiëren van merk, doelgroepen en de organisatie & aanpak van de marketing-communicatie. De belegger als uitgever van een ‘real time’ tijdschrift, dat elke week z’n vaste abonnees  en lezers moet zien te behagen en te verrassen, maar ook steeds nieuwe lezers en abonnees aan zich moet zien te binden. De metafoor werkt bijzonder goed in dit nieuwe, ‘editorial’ tijdperk, waarin ook de traditionele verhouding tussen belegger en winkeliers herijking behoeft.


2.    Van aanbod- naar vraaggestuurd marketen: de muizenholletjestheorie 

Het ECHT centraal stellen van de klant is voor de hele bouwketen – van architect tot en met installateur en makelaar – ENORM ingewikkeld. We hebben het door de bank genomen eigenlijk nooit gedaan. De door ‘t Idee! ‘muizenholletjestheorie’ is breed toepasbaar: in de bancaire wereld (hypotheken!), de makelaardij, de bouwsector, de verkoop van dure appartementen, uitpondingsprojecten, retail. De essentie: ken uw muizen en creëer (waar opportuun en relevant) meer holletjes en ingangen, zonder aan het wezen van uw product of merk te knagen.


3.    Editorial marketing 

Editorial marketing heeft de toekomst. Hoe maak je een sterke en effectieve redactieformule (tekst en beeld) voor een gebied, een gebouw, een merk of een organisatie op basis van de merkwaarden, hoe definieer je doelstellingen en meetpunten, hoe organiseer, produceer en genereer je relevante content voor de doelgroepen. Tis te doen, tis leuk en tkan enorm goed werken! Maar tis niet gratis (zoals vaak gedacht wordt). En vooral een kwestie van goed en ‘anders’ organiseren van de communicatie.


4.    Multibrand-communicatie 

Samen sterk leidt tot betere presentaties en geloofwaardiger proposities. Hoe vermijd je politieke slangenkuilen en kom je snel tot effectieve, gezamenlijke actie? Bij ’t Idee! hebben we er een heel uitgesproken idee over.


5.    De lol van wonen 

Het woord wonen heeft door de crisis bijna een vervelende bijsmaak gekregen. Eerst ging wonen vooral over de lusten – mooi inrichten, het licht in je huis, gelukkig zijn in je keuken – nu gaat het vooral over geld, zorgen, rentestanden en onzekere toekomstperspectieven. Hoe maken we wonen weer mooi, bijzonder en leuk? De lol van wonen moet terug!


6.    Zelf doen versus Maak het Me Makkelijk (mmm) 

Is het zelfbouw- en cpo-gehalte van de Nederlandse woonconsument echt zo hoog als bevlogen politici en Wikaza enthousiastelingen ons doen geloven, of wil een groot contigent woonconsumenten gewoon snel een (goed, betaalbaar) huis met een paar heldere keuzes? Hoe reageren ontwikkelaars en bouwers op de verschillen in ‘zelfbouwbereidheid’?


7.    Communiceren = organiseren 

Communicatiebureaus die niet snappen dat een (gebieds/woon) merk NIET wordt gecreëerd in Indesign en/of de fotostudio, maar in de samenwerking met minstens 26 andere disciplines – van 3d ontwerpers en gamers tot kunstenaars en buurtbewoners - zijn niet meer van deze tijd. Merken maak je vooral door allerlei geluiden en ‘ingrediënten’ voor de opdrachtgever te organiseren. Creatief. Effectief. En misschien wel in zekere mate risicodragend. De overstap van het oude naar het nieuwe denken is soms pijnlijk, maar wel essentieel voor bureaus (zoals ‘t Idee!) die willen overleven omdat ze hun klanten ‘anders’ kunnen bedienen.


Terug naar Over `t idee!
Een groot bestand versturen? Maak gebruik van Wetransfer van 'tIdee!
Nieuw: partnerprogramma's maken voor winkelcentra. Win-win voor grote merken èn voor de bezoekersaantallen van uw centrum!
Over 't ideeOver 't ideeOver 't ideeOver 't idee